دفتر مرکز نوآوری

یکی از مشکلات بزرگی که در بسترهای فرهنگی جامعه ما وجود دارد این است که اکثر جوانان و بالاخص دانش¬آموختگان دانشگاهی پس از طی مراحل تحصیلی خود در جستجوی کار به دنبال استخدام در بخش دولتی و یا خصوصی هستند.

3 راه کسب موفقیت

  • دانش کافی
  • تلاش کافی
  • مصمم بودن برای موفقیت

روند کار

چطور شروع کنم ؟

01

ثبت نام در سایت

گام #1

02

پر کردن فرم پذیرش

گام #2

03

داوری

گام #3

04

استقرار

گام #4